ARAŞ. GÖR. TANE VERGİLİ

İLETİŞİM

Ofis Telefonu : +90 232 311 22 64

Cep Telefonu : +90 555 299 84 47

E-mail : tane.vergili@ege.edu.tr

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

B.Sc. 2008,       Ege Üniversitesi Fen Fakültesi

                          Matematik Bölümü, Teorik Opsiyonu

Ph.D. 2008- …, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi  Matematik          

                           Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı, Cebirsel Topoloji

Danışmanı:        Prof. Dr. İsmet KARACA

Çalışma Alanı:   Cebirsel Topoloji, Steenrod Cebiri, Dijital Topoloji

 

 

 

1