Dr. Öğr. Üyesi Arif Gürsoy

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Bornova / İzmir

Tel: +90-232-3111744

e-mail:
arif.gursoy@ege.edu.tr


Araştırma Alanları:
Matematiksel Programlama ve Optimizasyon,
Evrimsel Hesaplama, 
Çizelgeleme (Scheduling), 
Yöneylem Araştıma Modelleri ve Teknikleri, 
Yazılım Mühendisliği

 

Research Areas:
Mathematical Programming and Optimization,
Evolutionary Computation, 
Scheduling, 
Operations Research, 
Software Engineering